Hridaya mudra – mudra bezpodmínečné lásky

Význam mudry

Praktikujme tuto mudru, když chceme podpořit bezpodmínečnou lásku, opravdový soucit či vlídnou komunikaci, neboť pomáhá směrovat tok prány do srdeční čakry a uvádět jí do rovnováhy. „Hri“ znamená srdce, „daya“ je soucit. Tato mudra nám může pomoci odbourat skryté emoce a bloky v našem srdci. Zároveň je spojená s dýchacími orgány, takže pomáhá zmírnit obtíže spojené s astmatem, chronickou bronchitidou či plicními chorobami.

Jak praktikovat

Posaďte se do pohodlného sedu. Na obou rukách pokrčte ukazováček a stočte ho dolů ke kořeni palců. Špičky palců spojte se špičkami prostředníčků a prsteníčků. Malíček zůstává volně natažený. Držte a klidně seďte nebo i meditujte, kdykoli máte pocit, že to potřebujete. Třeba to zkuste během náročné konverzace, kde potřebujete podpořit svoji empatii a soucit.

 

Autor a foto: Dana Beierová