Mindfulness – co, proč, jak? rozhovor s Kami Dvořákovou

Od poloviny února pro Vás u nás ve studiu chystáme třídenní kurz „Všímavost a vnitřní pohoda v každodenním životě” s Kami Dvořákovou. Proto jsme pro Vás Kami trochu vyzpovídali, o čem je vlastně „mindfulness“ neboli všímavost a co se naučíte na jejím kurzu.

Kami, co je to vlastně ta “mindfulness”? Proč, kde či kdy ji praktikovat? 

Mindfulness se do češtiny překládá jako všímavost a je to schopnost si vědomě a s lehkostí užívat života. Jak jednoduché:) Ale, v našem uspěchaném, často vystresovaném a informacemi zahlcujícím světě, to tak jednoduché nebývá. Rozvíjení všímavosti nám může pomoci, jak být přítomni radostem i strastem našeho života s laskavou pozorností a zdravým nadhledem.

Všímavost lze praktikovat kdykoliv, například teď hned. Na chvíli zavnímejte zvuky kolem vás. Jaké zvuky se kolem vás objevují? Zkuste si na chvíli všímat zvuků bez nutnosti je identifikovat, hodnotit nebo měnit. Všimněte si, jak se zvuky samovolně objevují a zase mizí.

Jak tohle může být prospěšné v každodenním životě?

Stres a uspěchanost jsou navyklým způsobem reagování naší mysli. Všímavost je opakem automatické reakčnosti. Už se vám někdy stalo, že jste někam pospíchali, začali jste jednat zmatkovitě a možná i slovně vyjeli na blízkou osobu? To je přirozená, automatická, reakčnost naší mysli. Naopak všímavost nám pomáhá se zastavit, s větším klidem vnímat danou situaci a rozvíjet větší svobodu v našem rozhodování, i když jsme pod tlakem.

Takže praktikováním všímavosti se ze mě stane úplný kliďas?

Cílem všímavosti není stát se perfektně „vyzenovaným“ člověkem, který má stále klidnou mysl a emoce vždy pod kontrolou. Je to určitý druh umění, jak odpovídat na situace vědomě, s citlivostí k okolnostem a ke svým potřebám, a zároveň s ohledem na druhé.

K tvému kurzu – o čem bude tvůj třídenní kurz (3x sobota)? 

Všímavost je základ, na kterém se dá dále stavět. Pro spokojenější život – osobní, pracovní, vztahový – potřebujeme kombinaci: dobré základy všímavosti, emoční první pomoc sebelaskavosti v náročných situacích, a koňskou dávku odvážné komunikace do každodenního života. Sebelaskavost je o sebepřijetí a práci s vnitřním kritikem. Odvážná komunikace je o sdílení a naslouchání, které vede k prohlubování vztahů s druhými a vědomějšímu řešení konfliktů.

Kurz bude velmi praktický, hlavně zaměřený na rozvíjení našich dovedností. Budeme se společně věnovat procvičování, sebereflexi, zkoumání a dobrovolnému sdílení. Skrze jednoduché aktivity budeme prohlubovat všímavou a laskavou pozornost v běžných i náročných situacích.

Kdy ty osobně používáš umění všímavosti? V čem se ti hodí?

Pro mě je rozvíjení všímavosti o prohlubování pocitu osobní svobody a vnitřního bezpečí. Plně si užívat drobných radostí, které jsou nám dostupné téměř v každém okamžiku. Být připravena na náročné situace a vědět, že mám různé způsoby, jak zvládnout svoje emoce nebo se nenechat rozhodit emocemi druhých. Hluboce vnímat vnitřní flexibilitu, že se mohu přizpůsobit nenadálým okolnostem a zároveň jasně nastavit hranice, když je to zapotřebí.

Rozvíjení všímavosti, laskavosti a odvážné komunikace mi dává větší schopnost uzemnění, citlivosti ve vztazích, jasno v mých pocitech a potřebách, a zároveň odvahu plnit si svoje sny a touhy. Bude mi velkou ctí být vaším průvodcem na cestě za větší vnitřní svobodou.

Kami, děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na první „úvodní“ seminář již tuto neděli 1. prosince a poté 15. února na prvním dni kurzu.

 

O Kami Dvořákové

Kami se věnuje projektům, které podporují duševní zdraví a vnitřní pohodu. Již 10 let se profesně věnuje vývojové psychologii a kurzům všímavosti a laskavosti k sobě i k ostatním. Prošla různými druhy terapeutických a seberozvojových tréninků a nejraději sdílí praktické způsoby rozvíjení všímavosti, sebelaskavosti a nenásilné komunikace. Kami si ráda hraje, užívá drobných radostí a říká si životní nadšenec:)